My lecture 2018

Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012

สร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วย Customer Insight ผ่านเครื่องมือดิจิทัล
พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
ณ SCB Business Center สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด

How to create a perfect pitch?
โครงการ Idea to Startup Camp
ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Consumer NOW!
สอนนิสิต major entrepreneur คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อังคารที่ 30 มกราคม 2561
ณ True Incube

เสวนา StartUp เสี่ยยุคใหม่
StartUp: อาหารไอเดีย 4.0 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร

What’s up, StartUp?
สอนนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร
เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์