My lecture 2016

Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012

ว่าด้วย Digital marketing
วิชา Business Planning for Entrepreneur
พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้จัก รู้ใจ รับมือ ลูกค้าร้านอาหารในยุคดิจิตอล
ปรับธุรกิจร้านอาหารให้ก้าวทันโลกยุคดิจิตอล #6 โดย wongnai.com
พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
ณ S2M Cafe’ อาคารจามจุรีสแควร์

จุดประกาย Startup ในตัวคุณ “Ignite the passion”
จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2559
TRUELAB อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การรักษาลูกค้าในแบบฉบับ SMEs
สัมมนา Connect 2016 เชื่อมธุรกิจพิชิตเครื่องมือดิจิตอล
เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อุทยานนวัตกรรมแห่งชาติ

Learning Customer Experience and How to Drive Customer Loyalty as a Result
สัมมนา Customer Experience Management & Customer Engagement 2016 in the New Digital Age โดย Ideal Conferences
พุธที่ 30 มีนาคม 2559
ณ Pullman G. Hotel, Silom

การรักษาลูกค้าในแบบฉบับ SMEs
สัมมนา Connect 2016 เชื่อมธุรกิจพิชิตเครื่องมือดิจิตอล ณ เชียงใหม่
ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
ณ SIPA เชียงใหม่ ศูนย์ One Stop Service and Digital Content ตั้งอยู่ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาด้า รีสอร์ท มอลล์ ตึก B

สร้างกลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจด้วย IT
อังคารที่ 5 เมษายน 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Customer in digital age พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันกับ Digital landscape ที่คนไทยอาศัยอยู่
เสาร์ที่ 9 เมษายน 2559
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Connect 2016 เชื่อมธุรกิจพิชิตเครื่องมือดิจิตอล ณ ขอนแก่น
พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2559
ณ Jumpsapce ขอนแก่น

re: digital 360 ํ
re: discover consumer behavior เจาะพฤติกรรมเป็น insight สู่กลยุทธ์ดิจิทัล
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
ณ Siam Kempinski Hotel Bangkok

O2O: Online to Offline กลับด้านความคิด พิชิตเงินล้าน
เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
ณ College of Management Mahidol University

Digital Marketing กับการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Generation
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
ณ SIPA ภูเก็ต

Smart Shop For Smart City
ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
ณ โรงแรม เอสบี ลิฟวิ่งเพลส ภูเก็ต

SME วิถีดิจิตอล 2016 : แชะ ช็อป แชร์ พฤติกรรมลูกค้าที่รักในยุค Digital
เสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
ณ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

Digital Marketing for (traditional) marketers
จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
Pfizer (Thailand) Limited

The StartUp Way
เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ณ College of Management Mahidol University