พระเจ้ามีจริงไหม ใครกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้น?
my story
วันนี้เป็นวันน่าสนใจอีกวันหนึ่งที่ผมได้รู้จักกับศาสตร์ที่เรียกว่า NLP มันไม่ใช่ Natural Language Processing ที่ผมได้ศึกษามาตอนปริญญาเอก แต่มันย่อมาจาก Neuro-Linguistic Programming ซึ่งเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยสมองและจิตใจ พูดง่ายๆ ก็คือ “การคิดอะไร ได้อย่างนั้น” คนที่ศึกษา NLP จะเชื่อว่ามนุษย์เรารับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัส …