รู้เขาแล้ว อยากรู้จักเราเองบ้าง
my story
การรู้จักหรือเข้าใจอะไรๆ ไม่สำคัญยิ่งใหญ่ไปกว่าการเข้าใจตัวเอง คนส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองมาตลอดทั้งชีวิต แต่กลับไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นใคร ต้องการอะไรในชีวิตนี้ และปล่อยให้กระแสสังคมพาตนไปเรื่อยๆ รู้ตัวอีกทีก็สงสัยว่า นี่เราทำอะไรอยู่ แม้แต่ในบางคนที่มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าตัดสินใจ กล้าเป็นผู้นำ แต่ลึกๆ ก็ใช่ว่าจะเข้าใจในสิ่งทีตนเองทำไปเสียทุกอย่าง บางครั้งก็ทำตามสัญชาตญาณ ความรู้สึก ลางสังหรณ์อะไรบางอย่าง ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับตัวเองมาผ่านสามย่านไปแล้วเกือบจะถึงสี่พระยา แต่ก็ยังสงสัยอยู่ตลอดเวลากับจุดหมายปลายทางของชีวิตตัวเอง ที่แน่ๆ คือ …
บ่นการเมือง
my story
ประเทศไทยอันเป็นที่รัก มีประชากรอยู่ 64,456,695 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ข้อมูลจาก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2554 ทั้งหมด ทั้งสิ้น 47,321,180 คน ข้อมูลจาก wikipedia …