คนรวยคิดอย่างไร
my story
มีการศึกษาน่าสนใจหัวข้อหนึ่งที่พบว่าคนรวยมองโลกในแง่ดีกว่าคนจนมากๆ และพวกเขาได้ฝึกฝนให้ทัศนคติและนิสัยคนตนเองแตกต่างจากคนทั่วไป การสำรวจทำโดย Thomas Corley ผู้เขียนหนังสือ “Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals” ซึ่งได้มาลงเป็นบทความที่ BusinessInsider.com เมื่อวันก่อน โดยนิยามคนรวยในที่นี้คือคนที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า $160,000 (4,800,000 …