Meicai
my book
ขายผักเป็นยูนิคอร์นได้ไหม? คำตอบอยู่ที่ประเทศจีนครับ 美菜 meicai.cn หรือเหมยไช่ แปลตรงๆ ว่า ผักสวย เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ หลิว ช่วนชิง วันนี้พวกเขาเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรขายผักให้ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ในจีนกว่า 10 ล้านแห่งในกว่า 100 เมืองผ่าน …