เสาวรส
my story
งานเป็นกริยา ไม่ใช่กรรม ใครที่ปล่อยให้งานเป็นกรรม และหวังจะทำงานเพื่อให้ได้เลิกทำงานเร็วๆ เค้าคนนั้นกำลังมีกรรมแล้วหละครับ ในวงการ Startup เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ว่า “A great idea is nothing without proper execution” นั้นก็คือ ไอเดียหนะไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าไม่ลงมือทำ คนมากมายล้วนมีไอเดีย …