สัญชาตญาณ
my book
ถ้าถามว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไร บางคนอาจตอบว่าเขาเกิดมาทำอะไรบางอย่าง ส่วนบางคนก็อาจตอบว่าเกิดมาเพื่อใครบางคน (หรือใครหลายๆ คน) ความสุขของการมีชีวิตอยู่คือ การที่เรารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร มันคือศรัทธา คือความเชื่อ คือพลังแห่งชีวิต การเกิดมาทำให้ผู้คนมีความสุข การทำให้คุณภาพชีิวิตผู้คนดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ผมเชื่อว่าหลายคนกำลังคิด กำลังฝัน ถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ คนที่โชคดีที่สุดคือ คนที่มีฝัน และพยายามสร้างมันให้เป็นจริง …