Clinkle & Theranos
my book
อย่างที่เราทราบกันดี StartUp มีอัตราความสำเร็จต่ำ และอัตราการล้มเหลวที่สูงมาก และด้วย form, format ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ การเอาไอเดียไปขายฝัน ทำให้นักลงทุนเชื่อเพื่อได้มาซึ่งเงินก้อนแรกก่อน ก็มีมีคนที่ form ดี present เก่ง สามารถโฆษณาชวนเชื่อมากมาย แต่เอาเข้าจริงแล้วมันทำไม่ได้ Clinkle เป็นหนึ่งความล้มเหลวก้อนโตของ …