ความรู้ที่ผมร่ำเรียนมาทั้งหมด
my story
สมมตินะครับ วงกลมวงนี้บรรจุความรู้ของมวลมนุษยชาติอยู่ นี่คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้หลังจบประถม พอจบมัธยมก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย พอจบปริญญาตรี คุณจะมีความชำนาญในบางเรื่องเป็นพิเศษ แล้วถ้าคุณเรียนต่อปริญญาโทเพื่อเพิ่มเติมความเชี่ยวชาญทางด้านนั้น คุณจะชำนาญเรื่องนี้มากขึ้นไปอีก การอ่านงานวิจัยต่างๆ จะทำให้คุณรู้ไปถึงขอบเขตความรู้ทางด้านนั้นของมนุษยชาติ เมื่อมาถึงขอบเขตนี้ และคุณโฟกัสอย่างจริงจัง คุณต้องใช้เวลากับมันอย่างน้อยสักสองสามปี (ผมใช้ 5 ปี) วันหนึ่ง คุณจะสามารถข้ามพ้นขอบเขตนั้นไปได้ นี่แหละครับ เราเรียกว่า …