App Maker คนสร้าง App ให้ App ไปสร้างเงิน แล้วก็สร้างชาติอีกที
my story
เสาร์ที่ผ่านมา 29 พ.ย. ได้มีโอกาสไปร่วมงาน IT iTrend #8 by Thaiware ตอน App Maker คนสร้าง App, App สร้างเงิน เพราะเห็น พี่แจ๊ค กิตตินันท์ อนุพันธ์ …