คนรวยคิดอย่างไร

มีการศึกษาน่าสนใจหัวข้อหนึ่งที่พบว่าคนรวยมองโลกในแง่ดีกว่าคนจนมากๆ และพวกเขาได้ฝึกฝนให้ทัศนคติและนิสัยคนตนเองแตกต่างจากคนทั่วไป การสำรวจทำโดย Thomas Corley ผู้เขียนหนังสือ “Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals” ซึ่งได้มาลงเป็นบทความที่ BusinessInsider.com เมื่อวันก่อน โดยนิยามคนรวยในที่นี้คือคนที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า $160,000 (4,800,000 บาท) และมีเงินหมุนเวียนมากกว่า $3.2 ล้าน (96 ล้านบาท) ส่วนคนจนคือคนที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า $35,000 (1,050,000 บาท) ก็เค้าว่าไว้อย่างนั้นนะครับ คนที่ทำรายได้น้อยกว่าล้านบาทจัดให้เป็นคนจน(ในที่นี้)

ซึ่งหลังจากอ่านแล้วพอสรุป 10 สิ่งที่แยกคนรวยจากคนจนออกมาได้ว่า

1. คนรวยเชื่อว่านิสัยของเขามีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเขา
(ดังนั้นคนรวยจึงมีนิสัยชอบสร้างโอกาสให้กับตัวเองในขณะที่คนจนเอาแต่บ่น ย่ำอยู่กับที่)

2. คนรวยเชื่อใน American dream
(American dream ในที่นี้คือไอเดียเรื่องความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัด ทำมากได้มาก)

3. คนรวยให้คุณค่ากับความสัมพันธ์แบบมืออาชีพและการเติบโตส่วนบุคคล
(การรักษาความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง)

4. คนรวยชอบคบเพื่อนใหม่
(ไม่เฉพาะเพื่อนเก่า คนรวยชอบพบปะผู้คนรู้จักคนใหม่ๆ อยู่เสมอ)

5. คนรวยคิดว่าการออมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
(ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การทำเงินมาก แต่มันรวมถึงการเก็บรักษาสิ่งที่หามาได้อีกด้วย)

bill-gates

6. คนรวยรู้สึกว่าเขาสามารถกำหนดชีวิตของเขาเองได้
(คนจนเชื่อในวาสนา โชคชะตา ฟ้ากำหนด)

7. คนรวยให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์มากกว่าความฉลาด
(หากไปค้นประวัติคนรวยจะพบว่าเค้าไม่ได้สนใจเรียนเพื่อเกรดแต่สนใจเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตให้เป็น)

8. คนรวยสนุกกับอาชีพของเขา
(คนจนคือคนที่บ่นอยู่กับสิ่งที่ทำ แล้วก็ไม่ทำอะไรกับชีวิตตัวเองต่อ)

9. คนรวยเชื่อว่าสุขภาพของเขามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จ
(คนรวยไม่ทำงานจนตาย เพราะเค้าคิดว่าไม่สามารถทำเงินได้ในโรงพยาบาล)

10. คนรวยยินดีที่จะเสี่ยง

แล้วคณหละคิดแบบไหนอยู่ครับ …

Leave a Reply