AIS THE StarUp 2014
pr news
วันก่อนครับ คุณออนชวนไปงานของ AIS แล้วก็ไม่บอกว่างานอะไร แต่คุณออนชวนก็ต้องไปครับ พอก่อนงานก็มีอีเมล์มาฉบับเลยถึงบางอ้อ AIS THE StarUp 2014 โอเคครับไปลองฟังดูว่าปีนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เปิดงานมา พี่หยู คุณปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล หัวหน้าที่เคารพรักของคุณออน ก็มาเล่าความเป็นมาเป็นไปของโครงการว่าครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 …