AIS THE StarUp 2014

วันก่อนครับ คุณออนชวนไปงานของ AIS แล้วก็ไม่บอกว่างานอะไร แต่คุณออนชวนก็ต้องไปครับ พอก่อนงานก็มีอีเมล์มาฉบับเลยถึงบางอ้อ AIS THE StarUp 2014 โอเคครับไปลองฟังดูว่าปีนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

เปิดงานมา พี่หยู คุณปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล หัวหน้าที่เคารพรักของคุณออน ก็มาเล่าความเป็นมาเป็นไปของโครงการว่าครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว และก็มีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆ มา ครั้งนี้เน้นที่การเฟ้นหา ICP (Incubated Content Partner) เพื่อเปิดโอกาสให้ Startup กลุ่มที่มี Product แล้วเข้าไปนำเสนอ เพื่อต่อยอดสู่ตลาดจริงด้วยการสนับสนุนจาก AIS และพันธมิตร

ICP คือ Business model ที่ AIS สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตอบสนองความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย โดยที่ AIS ได้ลดหย่อนกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ค่าแรกเข้า และ รายได้ประกันขั้นต่ำ พร้อมทั้ง ICP จะได้รับการสนับสนุนจาก AIS The StartUp และ กลุ่ม Regional Seed Network (RSN) ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรในเครือ SingTel ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดัน Startup ในเครือให้ก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง

ais the startup

ถัดมา พี่อู๋ คุณไพโรจน์ ไววานิชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริการเสริม เอไอเอส กล่าวเสริมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคดิจิตอลคอนเทนต์ที่ขยายรูปแบบหลากหลายกว่าเดิม ไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะบน Mobile Application แต่มองกว้างไปถึง Solution ที่สามารถตอบสนองการใช้งานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น AIS The StartUp 2014 จึงเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่ม Startup ที่มีไอเดียหลากหลายได้มากกว่าเดิม โดยแตกประเภทของการแข่งขัน เป็น 3 หมวด ประกอบด้วย

1. หมวด Online และ Digital Content ที่มีตลาดเป็นผู้ใช้บริการเป็นวงกว้าง (Mass Customer) และต้องมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น  Mobile App, Digital Content ที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์ดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

2. หมวด Corporate Solution ที่ช่วยในการสนับสนุน หรือจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีลูกค้าเป้าหมายเป็นองค์กร ห้างร้าน (Enterprise)

3. หมวด Social Business มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ และเป้าหมายหลักเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สังคม และมีโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นนำกำไรไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ใครสนใจก็แค่ส่ง VDO presentation ความยาวไม่เกิน 3 นาที นำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ,แผนการดำเนินธุรกิจ, วิธีการใช้งาน, การสร้างรายได้, กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประโยชน์ที่ลูกค้าเอไอเอสจะได้รับ โดยเข้ามากรอกใบสมัครที่ www.ais.co.th/thestartup2014 พร้อมแนบ URL ของ VDO มาด้วย ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2557 โดยผู้สมัครจะเป็นบุคคลหรือบริษัท ชาวไทยหรือต่างชาติก็ได้ และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน โดยประกาศผลงานที่ได้เข้ารอบ Final Presentation ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารอบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 8-10 เมษายน 2557 และประกาศผลรางวัลชนะเลิศพร้อมรับมอบรางวัลในวันที่ 21 เมษายน 2557

ว่าแล้วเดี๋ยวขอไปแต่งตัวเจ้าหมูกรอบก่อนนะ boxbox

Leave a Reply