ความสำเร็จต้องใช้เวลาเท่าไร

วันนี้วันพระ วันวิสาขบูชาครับ
กับคำถามที่ผมคิดว่า Startup หลายๆ คนคงมีอยู่ในใจ ว่าเมื่อไรเราจะจะประสบความสำเร็จ
เราเริ่มงานของเราด้วย Passion ของเรา เรามีความปรารถนาว่าจะสร้างผลงานดีๆ ให้กับโลกใบนี้
แต่เมื่อเวลาผ่านไป นานเข้า นานเข้า เราก็เริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถูกต้องไหม เราจะถึงฝั่งฝันเมื่อไร

รู้ไหมครับ มีบางแง่มุมของพระพุทธประวัติที่ผมมองว่า เราสามารถใช้ไปข้อเตือนใจได้ดีทีเดียว
พระพุทธเจ้าทรงออกบรรพชาเมื่อพระชนม์ 29 พรรษา แล้วใช้เวลาเท่าไรกว่าจะตรัสรู้ อยากเดากันไหมครับ
6 ปีครับ พระองค์ทรงตรัสรู้เมื่อพระชนม์ 35 พรรษา กับเวลา 6 ปีหลังตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะหาทางพ้นทุกข์โดยการพิสูจน์ด้วยตนเอง
และแน่ใจว่า การบำเพ็ญทุกรกิริยาไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แน่นอน (อะไรที่มากไป น้อยไป ย่อมไม่ดี)
ครั้นเมื่อเห็นดังนั้นแล้ว จึงได้ใช้ทางสายกลางในการปฏิบัติต่อไป

แต่เมื่อไม่มีความ fancy คนที่มีความเชื่อแบบเดิมๆ ก็เลยเสื่อมศรัทธา
ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ก็คิดว่าพระองค์ล้มเลิกความตั้งใจแล้ว และได้ละทิ้งพระองค์ไป
จุดนี้เอง ผมมองว่า ใช่เลย เพราะความสงบ เพราะการเปลี่ยนวิธีคิด เพราะความมุ่งมั่นแบบที่ไม่ต้องไปป่าวประกาศบอกใครว่าเรากำลังทำอะไรอยู่
ทำให้พระองค์ทรงมีเวลากับตัวเอง ได้ปฏิบัติสมาธิ ได้พิจารณาสรรพสิ่งรอบๆ ตัว นำไปสู่ปัญญา และตรัสรู้เป็นพระสัมมนาสัมพุทธเจ้าในที่สุด
(ผมไม่สามารถหาข้อมูลได้แน่ชัดว่าจากจุดที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ทางสายกลาง จนถึงการตรัสรู้ ใช้เวลาเท่าไร แต่ที่แน่ๆ คือไม่ถึงปีกับการแค่เปลี่ยนความคิด)

know

ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งครั้งนั้น เราเรียกว่า อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
และครั้นเมื่อตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็มิได้เผยแพร่พระธรรมกับบุคคลทั่วไปเลย แต่ทรงพิจารณาและแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภทตามความสามารถในการเรียนรู้ หรือ บัว 4 เหล่า ที่เราเคยได้ยิน
คุ้นๆ ไหมครับ คล้ายๆ Technology Adoption Life Cycle เลยไหมครับ
ถ้าอย่างนั้น Chasm ของพระพุทธศาสนาในช่วงพุทธกาลอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าใช้เวลาเท่าไรกว่าจะถึงช่วง Early majority
ด้วยความเป็นพุทธศาสนิกแบบปลายแถวของผม ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านานแค่ไหนกว่าคนทั่วอินเดียจะรับรู้ในพระพุทธศาสนา
แต่ที่แน่ๆ การเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น ไม่ได้มี Digital channel เหมือนในปัจจุบัน ต้องอาศัยการเดินทางแบบกายภาพเพียวๆ
พวกเราจึงนับว่าโชคดีมากที่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมโลกอยู่ ทำให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารข้ามไปอีกซีกโลกได้ในเวลาเสี้ยววินาที

เรื่องราวการประกาศศาสนาหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจ ดำเนินไปอีก 45 ปีจนพระชนมายุ 80 พรรษาดับขันธ์ปรินิพพานไป
ความสำเร็จของพระองค์อยู่ที่ใดในช่วงที่พระองค์มีชีวิตอยู่ ผมเองก็ไม่อาจทราบได้ แล้วพระองค์ทรงเคยคิดไหมว่าคนทั้งโลกจะรู้จักพุทธศาสนา ผมเองก็ไม่รู้
แต่จากมุมมองของผม ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ทำ และก็ไม่ได้คาดหวังถึงความยิ่งใหญ่ หรือการดำรงสืบต่อมาอีก 2557 ปีถึงในปัจจุบัน
แนวความคิดของพระองค์ ถูกถ่ายทอดสืบมาจากรุ่นสู่รุ่น เพราะผู้คนเชื่อถือ ปฏิบัติ เห็นผลจริง (นี่คือ Product ที่ดีจริงๆ)
เหล่า Startup เอ๋ย เราใช้เวลาอยู่กับ Product ของเรานานแค่ไหน เราเชื่อใน Product ของเราไหม และเราทำให้คนที่ได้ลองใช้ เชื่อในสิ่งที่เราเชื่อได้ด้วยหรือเปล่า
ถ้า Product ของเราดีจริง เราสามารถหากลุ่ม Innovator ได้ แล้วขยายข้ามผ่าน Chasm เราคงไม่ต้องใช้เวลาชั่วชีวิตในการประชาสัมพันธ์ผลงานของเรา ทั้งหมดนี้อยู่ที่ความคิดครับ ธรรมะสวัสดี

Leave a Reply